Tekijänoikeudet

Mitä on?

Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva määräämisoikeus, josta säädetään tekijänoikeuslaissa ja tekijänoikeusasetuksessa.

Luovan työn tekijöitä, joilla on tekijänoikeuksia, voivat olla muun muassa kirjailijat, kuvataiteilijat, valokuvaajat, käsikirjoittajat, ohjaajat, koreografit, säveltäjät, sanoittajat tai kääntäjät.

Mitä tarkoittaa?

Tekijä saa taloudellisia ja moraalisia oikeuksia.
• Tekijä päättää, miten hänen tekemää teosta saa käyttää.
– Esimerkiksi
• Saako teoksen julkaista
• Painetaanko teoksesta kappaleita
• Saako teoksen liittää osaksi toista teosta, esim. musiikkia elokuvaan tai mainokseen
• Saako teoksen muuttaa toiseen taiteenlajiin, esim. kirjan elokuvaksi
• Saako teosta muunnella, esim. käsitellä kuvaa tai kääntää kirjan toiselle kielelle
• Tekijänoikeus mahdollistaa, että luovalla työllä voi ansaita elannon

Mitä suojaa?

-Luovan työn tulosta
-Kirjallista tai taiteellista teosta
-Toteutustavalla ei ole väliä
-Teos voi olla myös esimerkiksi hiekka- tai lumiveistos tai valotaideteos
-Luovan työn tuotoksen on ylitettävä teoskynnys.
-Teoskynnys ylittyy, kun teos on itsenäinen ja
omaperäinen.
– Eli ilmentää tekijänsä persoonallisia ratkaisuja
– Suojan saamiseksi ei ole laadullisia tai taiteellisia vaatimuksia.

Miten syntyy?

Suoja syntyy automaattisesti,
kun teos on tehty.
• Ei vaadi rekisteröintiä tai ©-
merkin käyttämistä
• Tekijänoikeus on voimassa
tekijän eliniän + 70 vuotta
tekijän kuolinvuodesta.

Mitä oikeuksia tekijä saa?

TALOUDELLISET OIKEUDET
• Kappaleen valmistaminen
– Esimerkiksi painamalla,
kopioimalla tai tallentamalla
• Yleisön saataville saattaminen
– Esimerkiksi julkinen esittäminen,
julkinen teoskappaleiden
näyttäminen, teoskappaleiden
levittäminen myymällä,
lainaamalla tai vuokraamalla ja
yleisölle välittäminen esim.
jakaminen verkossa

MORAALISET OIKEUDET
• Isyysoikeus
– Tekijän nimi mainittava, kun
teosta käytetään.
• Respekti- eli
kunnioittamisoikeus
– Teosta ei saa muuttaa tai saattaa
yleisön saataville tekijän
kirjallista tai taiteellista arvoa tai
omalaatuisuutta loukkaavalla
tavalla.

Youtube ja tekijänoikeus

https://support.google.com/youtube/answer/2797449?hl=fi

tässä on helpoin keino lukea youtuben tekijänoikeuksista.

Jos aiot sisällyttää videosi tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, sinun täytyy tavallisesti pyytää tähän ensin lupa.

Meemit ja tekijänoikeus

Tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:n mukaan tekijänoikeus syntyy sille, joka on luonut teoksen. Teosta ei ole laissa määritelty, mutta vallitsevan tulkinnan mukaan teoksen tulee olla 1) itsenäinen, 2) omaperäinen ja 3) sen tulee ylittää teoskynnys.

Itsenäisyys tarkoittaa, että teos on luojansa itse tekemä eikä siis vain joltakulta kopioitu. Omaperäisyys tarkoittaa, ettei kukaan muu vastaavankaltaista teosta luonut olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Teoskynnyksen ylittäminen taas edellyttää, että teoksessa tulee olla sen verran luovaa panosta, ettei se ole pelkkä banaali töräys, kuten vaikkapa tikku-ukko tai ”Täällä ollaan”-tyylinen yksinkertainen ilmaus.

Samoin tulee huomata, että tekijänoikeus suojaa pelkästään teosta tai sen ilmenemismuotoa, ei ideaa teoksen takana. Kuka tahansa voi siis tehdä samasta ideasta toisen teoksen, joka ei loukkaa alkuperäisen tekijänoikeutta mitenkään. Tämä tarkoittaa, että meemi, joka sinällään on vain ajatus tai idea, ei saa mitään suojaa. Suojaa saavat ainoastaan yksittäiset, meemin ideaa toteuttavat kuvat.

Musiikki ja tekijänoikeus

Tällaisesta musiikista käytetään usein ilmaisua teostovapaa musiikkivapaa musiikki tai tekijänoikeusvapaa musiikkiMusiikki on vapaata mm. silloin, jos tekijänoikeudet ovat vanhentuneet. Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen.

Lähteet:

https://support.google.com/youtube/answer/2797449?hl=fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: